جهت پیش خرید محصولات کمیاب و یا خرید و سفارش نهال ها و اطلاع از قیمت نهال کمیاب در نهال گستر نیکزاد و همچنین مشاوره جهت احداث باغ، یا آموزش کاشت نهال، اطلاع از مشخصات درخت نهال، نحوه هرس نهال با ما تماس بگیرید.

 نهال گستر نیکزاد 09141810007