کنترل بیماری آتشک سیب،گلابی و به

آفت درختان

کنترل بیماری آتشک سیب،گلابی و به

کنترل بیماری آتشک سیب،گلابی و به

راههای پیشگیری و کنترل بیماری :

از کاشت توام چندین گیاه میزبان باکتری مانند سیب، به و گلابی در یک باغ خودداری شود.

از کاشت درختان بسیار حساس به این باکتری مانند به و زالزالک به‌عنوان بادشکن در اطراف باغ‌ها خودداری شده و به‌جای آن‌ها از درختان غیر مثمر استفاده شود.

انواع مقاوم به بیماری‌ به ‌تدریج جایگزین انواع حساس شوند.

مصرف کودهای ازته به حداقل برسد.

حساسیت به بیماری آتشک در خاک‌های اسیدی بیشتر است.

توصیه می‌شودPH خاک‌ها در باغ‌های جدید قبل از کاشت نهال‌ها با افزودن آهک کنترل و تنظیم شود.

عملیات هرس کردن می‌بایست تا حد امکان در فصل زمستان انجام گیرد.

از انجام عملیات هرس در روزهای بارانی و مرطوب جداً خودداری شود.

هرس‌های صحیح بسته به میزان و شرایط آلودگی بین ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر پایین تر ازمحل مشاهده علائم ظاهری بیماری الزامی است.

با بازدید نهال‌ها، سرشاخه‌های درختان و گیاهان زینتی میزبان مانند رز، سعی شود بیماری در آلودگی‌های اولیه کشف و ریشه‌ کن شود.

به‌ محض مشاهده علائم اولیه بیماری، شاخه‌های آلوده درختان بیمار به‌ سرعت هرس و سم‌پاشی شوند.

شاخه‌های هرس شده منبع مهم آلودگی هستند، لازم است این شاخه‌ها فوراً و بااحتیاط در خارج از باغ سوزانده شود.

با هر عمل هرس روی شاخه‌های آلوده درختان بیمار، ابزارهای هرس کاملاً با بردوفیکس رقیق نشده ضدعفونی شود.

درصورت شدت آلودگی و رسیدن شانکر یا پوست مردگی به تنه‌ اصلی ، درخت باید به‌طور کامل حذف و سوزانده شود.

شکوفه‌های ثانویه درختان حذف گردند.

جهت جلوگیری از زمستان گذرانی باکتری در محل پوست مردگی‌ها یا شانکرها، این محل‌ها باید دقیقاً روی درختان آلوده شناسایی، حذف و بعد از رسیدن به بافت سالم، گیاه با بردوفیکس رقیق نشده پانسمان گردد.

سم پاشی درختان با بردوفیکس ۵ درهزار بلافاصله بعد از هرس و یا پس از وقوع باران شدید، تگرگ، طوفان و هرعامل تنشزای دیگر.

سم پاشی های دوره ای با بردوفیکس به شرح زیر:
– سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگها در پاییز

درباره نویسنده